ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 12/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 298648
Page Views 365402
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4618
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1319
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 516
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1048
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 257
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 207
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 201
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 814
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 490
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 281
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 444
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 322
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 255
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 201
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 320
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 249
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 221
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1177
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1128
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1096
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 251
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 239
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 173
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1215
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1089
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 498
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 478
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 374
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 227
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 626
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 545
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 409
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 480
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 411
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 281
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 439
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 539
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 232
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 919
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 190
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 250
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 439
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 381
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 165
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 227
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 372
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 456
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 166
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3027
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 195
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 262
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 108
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 88
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 158
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 1
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 2
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 7