ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 24/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 332933
Page Views 404740
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4673
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1330
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 528
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1058
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 264
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 228
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 219
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 822
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 499
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 288
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 502
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 330
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 272
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 209
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 329
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 258
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 225
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1199
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1147
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1112
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 261
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 248
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 185
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1227
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1099
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 515
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 497
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 391
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 231
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 634
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 554
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 426
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 489
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 416
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 290
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 443
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 547
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 241
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 924
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 195
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 256
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 447
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 400
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 181
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 232
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 388
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 466
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 176
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3090
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 204
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 266
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 115
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 93
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 163
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 5
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 19
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 40