ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 19/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 282669
Page Views 345728
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 220
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 3434
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1317
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 507
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1038
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 252
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 197
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 196
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 806
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 482
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 276
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 439
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 313
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 250
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 196
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 312
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 242
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 219
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1166
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1120
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1088
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 247
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 234
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 169
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1211
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1081
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 489
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 474
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 366
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 223
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 618
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 538
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 403
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 473
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 399
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 278
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 436
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 529
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 229
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 915
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 181
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 248
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 426
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 373
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 156
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 221
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 357
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 450
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 164
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 2192
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 190
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 258
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 105
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 84
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 156
เกียรติบัตรกรรมการงานศิลปหัตกรรม เขต 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 59
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 59
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 55
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 55
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 60
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ข RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.78 MB 59
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 55
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 63
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ณ ท ธ น RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 58
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 53
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 57
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 51
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 49
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 56
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 71
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 53
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 56
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 51
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 54
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 48
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 55