ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 24/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 322118
Page Views 392861
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4664
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1327
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 525
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1054
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 262
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 223
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 213
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 818
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 495
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 288
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 460
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 326
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 268
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 207
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 325
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 254
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 223
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1195
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1143
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1112
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 257
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 246
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 183
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1223
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1095
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 509
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 497
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 387
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 229
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 630
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 550
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 422
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 486
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 414
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 290
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 443
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 543
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 239
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 922
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 193
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 255
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 444
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 396
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 177
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 230
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 384
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 462
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 176
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3081
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 201
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 264
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 114
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 93
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 161
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 4
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 15
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 34