ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 17/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 239872
Page Views 296737
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 178
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Unkown Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 2790
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1114
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 408
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 629
รายงานโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 216
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Unkown Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 148
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 164
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 767
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 446
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 241
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 408
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 282
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 218
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 163
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 279
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 203
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 185
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1095
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1040
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1031
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 202
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 184
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 126
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1158
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1032
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 443
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 440
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 333
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 189
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 573
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 498
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 335
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 402
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 337
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 210
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 323
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 428
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 169
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 748
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 127
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 185
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 365
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 314
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 114
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 188
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 311
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 401
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 133
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 1640
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 149
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 214
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 78
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 47
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 103
เกียรติบัตรกรรมการงานศิลปหัตกรรม เขต 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 28
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 27
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 24
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 27
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 28
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ข RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.78 MB 28
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 27
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 34
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ณ ท ธ น RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 30
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 25
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 31
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 28
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 22
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 28
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 39
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 23
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 24
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 22
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 22
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 23
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 29