ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 21/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 262624
Page Views 322986
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 208
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 3017
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1306
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 498
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1023
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 245
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 185
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 183
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 794
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 472
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 267
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 430
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 302
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 241
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 187
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 302
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 232
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 212
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1157
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1105
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1078
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 241
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 228
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 163
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1202
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1072
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 476
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 466
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 358
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 218
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 610
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 530
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 384
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 462
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 391
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 271
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 429
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 511
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 221
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 908
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 174
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 241
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 407
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 357
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 142
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 214
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 337
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 435
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 154
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 2140
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 181
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 252
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 99
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 76
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 147
เกียรติบัตรกรรมการงานศิลปหัตกรรม เขต 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 50
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 51
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 46
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 48
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 51
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ข RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.78 MB 48
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 55
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ณ ท ธ น RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 49
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 45
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 48
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 43
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 41
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 47
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 62
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 45
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 48
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 43
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 47
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 40
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 47