ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 19/05/2015
สถิติผู้เข้าชม 378945
Page Views 459000
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4887
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1358
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 549
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1087
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 303
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 250
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 237
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 844
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 524
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 316
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 526
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 350
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 299
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 228
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 344
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 273
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 245
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1229
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1170
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1149
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 287
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 276
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 210
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1249
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1122
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 533
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 521
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 410
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 248
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 650
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 570
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 457
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 523
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 454
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 327
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 479
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 595
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 261
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 945
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 229
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 286
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 483
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 435
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 210
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 263
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 421
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 496
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 223
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3330
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 239
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 301
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 166
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 116
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 207
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 25
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 47
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 64