ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 24/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 331875
Page Views 403573
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4671
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1329
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 527
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1056
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 263
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 226
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 217
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 818
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 497
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 288
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 498
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 328
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 270
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 208
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 327
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 256
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 224
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1197
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1145
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1112
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 260
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 247
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 184
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1225
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1097
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 513
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 497
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 389
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 230
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 632
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 552
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 424
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 488
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 415
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 290
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 443
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 547
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 240
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 923
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 194
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 256
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 446
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 398
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 177
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 231
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 386
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 464
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 176
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3089
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 202
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 265
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 114
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 93
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 163
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 5
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 18
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 38