ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 03/06/2015
สถิติผู้เข้าชม 383409
Page Views 464095
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4897
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1371
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 552
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1088
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 307
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 253
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 243
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 849
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 526
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 318
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 528
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 351
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 301
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 230
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 345
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 274
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 246
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1235
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1175
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1154
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 293
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 282
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 214
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1254
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1126
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 542
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 523
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 412
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 250
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 652
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 576
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 466
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 539
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 460
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 335
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 491
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 609
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 279
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 959
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 243
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 286
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 485
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 438
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 222
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 264
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 423
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 496
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 227
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3332
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 240
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 301
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 167
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 118
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 210
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 25
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 48
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 66