ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 11/02/2015
สถิติผู้เข้าชม 356340
Page Views 432968
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4864
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1344
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 540
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1069
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 280
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 240
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 229
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 837
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 513
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 303
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 514
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 342
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 285
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 221
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 339
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 268
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 237
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1216
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1161
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1140
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 278
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 266
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 202
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1240
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1113
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 527
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 516
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 404
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 241
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 645
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 565
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 448
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 511
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 444
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 315
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 469
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 573
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 254
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 937
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 207
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 272
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 468
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 426
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 202
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 251
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 410
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 488
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 205
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3305
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 222
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 282
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 130
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 104
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 186
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 15
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 29
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 57