ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 10/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 363735
Page Views 441524
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4873
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1345
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 540
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1070
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 292
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 245
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 231
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 839
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 514
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 306
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 521
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 342
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 288
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 221
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 339
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 268
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 237
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1216
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1161
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1141
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 278
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 266
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 202
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1241
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1114
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 527
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 516
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 405
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 241
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 645
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 565
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 448
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 511
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 445
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 318
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 469
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 578
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 254
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 939
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 210
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 276
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 472
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 427
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 202
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 251
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 410
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 488
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 214
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3315
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 232
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 290
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 156
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 107
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 189
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 16
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 39
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 58