ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 19/01/2015
สถิติผู้เข้าชม 350933
Page Views 426546
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4845
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1340
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 535
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1063
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 273
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 234
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 225
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 832
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 507
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 299
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 508
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 336
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 281
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 217
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 335
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 264
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 233
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1208
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1156
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1134
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 272
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 260
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 195
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1235
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1108
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 523
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 512
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 398
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 237
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 639
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 559
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 442
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 504
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 437
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 309
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 462
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 564
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 247
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 932
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 202
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 268
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 463
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 419
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 198
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 247
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 404
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 484
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 190
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3255
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 210
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 276
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 123
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 100
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 177
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 11
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 24
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 52