ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 19/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 289301
Page Views 355125
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 220
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 3713
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1317
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 512
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1041
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 253
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 201
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 196
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 808
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 484
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 276
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 440
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 315
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 250
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 199
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 314
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 245
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 219
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1170
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1124
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1090
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 248
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 236
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 170
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1211
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1083
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 494
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 474
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 368
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 224
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 620
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 540
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 405
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 475
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 405
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 280
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 437
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 534
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 229
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 916
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 182
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 248
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 429
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 377
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 156
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 223
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 359
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 452
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 164
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 2556
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 191
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 259
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 106
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 85
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 156
เกียรติบัตรกรรมการงานศิลปหัตกรรม เขต 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 63
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 59
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 57
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 55
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 60
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ข RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.78 MB 59
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 59
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 67
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ณ ท ธ น RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 62
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 57
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 57
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 51
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 53
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 58
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 73
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 55
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 58
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 51
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 58
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 50
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 59