ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 17/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 238163
Page Views 294888
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 177
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Unkown Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 2784
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1104
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 405
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 610
รายงานโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 215
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Unkown Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 148
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 156
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 756
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 445
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 239
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 407
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 280
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 217
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 161
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 278
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 202
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 183
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1094
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1039
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1028
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 200
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 182
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 125
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1157
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1030
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 442
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 438
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 330
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 188
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 572
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 497
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 335
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 402
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 335
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 210
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 323
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 426
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 169
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 748
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 127
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 181
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 364
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 313
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 113
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 186
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 310
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 399
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 132
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 1612
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 148
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 213
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 78
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 46
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 102
เกียรติบัตรกรรมการงานศิลปหัตกรรม เขต 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 27
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 25
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 23
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 25
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 26
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ข RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.78 MB 26
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 24
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 33
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ณ ท ธ น RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 25
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 22
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 28
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 24
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 21
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 25
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 38
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 22
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 23
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 20
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 21
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 22
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 27