ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 21/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 269256
Page Views 330032
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 209
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 3018
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1308
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 500
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1024
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 247
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 187
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 185
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 796
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 474
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 269
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 432
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 304
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 243
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 189
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 304
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 235
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 214
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1159
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1112
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1081
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 242
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 230
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 164
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1203
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1073
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 477
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 467
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 359
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 219
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 611
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 531
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 389
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 466
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 394
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 273
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 432
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 514
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 223
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 910
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 176
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 243
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 411
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 360
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 145
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 216
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 339
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 437
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 156
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 2146
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 184
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 254
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 101
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 78
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 149
เกียรติบัตรกรรมการงานศิลปหัตกรรม เขต 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 51
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 52
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเขต4ชุดที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 47
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 49
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 53
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ข RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.78 MB 49
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 49
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ค จ ช ฐ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 56
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ณ ท ธ น RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 50
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 46
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 49
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 บ ป พ.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 44
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 42
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ภ ย.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 48
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 63
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 46
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ร.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 49
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 44
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ศ ส.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 49
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 41
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนโซน2 ห อ.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 48