ผู้บริหาร

นายวิชา โอฐเจริญชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่เอกสารวิชาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ห้องเรียนอาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดินปลูกจามจุรีศรีดอนไชย
เศรษฐกิจพอเพียงของเรา
เผยแพร่เกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานบุคคลควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
การตรงต่อเวลา
ทำงานเต็มเวลา
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 11/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 338364
Page Views 410869
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนงานการอ่านคิดวิเคราะห์แบบเขียนสื่อความ Word Document ขนาดไฟล์ 73.15 KB 4707
แฟ้มพัฒนางาน 14 แฟ้ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 56.95 KB 1330
หลักสูตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.63 KB 530
แผนคณิต ป.4 หน่วยที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 664.58 KB 1058
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 265
บันทึกกำกับติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 231
เอกสารงานธุรการในห้องเรียน มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.24 KB 219
อาเซียน ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.05 MB 825
อาเซียน ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.74 MB 499
อาเซียน ป.3(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.55 KB 293
อาเซียน ป.3(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.91 MB 503
อาเซียน ป.3(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 331
อาเซี่ยน ป.3(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.87 KB 275
อาเซี่ยน ป.4(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.17 KB 210
อาเซี่ยน ป.4(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 330
อาเซี่ยน ป.4(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 258
อาเซี่ยน ป.4(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 487.81 KB 226
อาเซี่ยน ป.5(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 1200
อาเซี่ยน ป.5(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1147
อาเซี่ยน ป.5(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 1122
อาเซี่ยน ป.5(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.47 KB 262
อาเซี่ยน ป.5(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.5 KB 249
อาเซี่ยน ป.5(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.06 KB 185
อาเซี่ยน ป.5(7) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1228
อาเซียน ป.5(8) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 1100
อาเซียน ป.6(1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 516
อาเซียน ป.6(2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 504
อาเซียน ป.6(3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 392
อาเซียน ป.6(4) RAR Archive ขนาดไฟล์ 175.57 KB 232
อาเซียน ป.6(5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 635
อาเซียน ป.6(6) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 554
แผนลูกเสือ ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 426
แผนลูกเสือ ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 490
แผนลูกเสือ ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 461.55 KB 417
แผนลุกเสือ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.69 KB 295
แผนลูกเสือ ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.81 KB 448
แผนลูกเสือ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.24 MB 548
แผนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 405.71 KB 241
แผนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 465.77 KB 925
แผนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 462.65 KB 196
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.98 KB 262
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.13 KB 448
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 401
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 182
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 1 ไฟล์ word ZIP Archive ขนาดไฟล์ 295.26 KB 233
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(1) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 389
แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2(2) ไฟล์ word RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 468
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนปี 55(ปรับปรุง) RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.97 KB 180
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 3126
ระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.27 KB 205
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.31 KB 267
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 116
สรุปส่งงานวิชาการ ประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.13 KB 94
เอกสารธุรการชั้นเรียนประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 106.09 KB 163
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 126.89 KB 5
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.04 KB 19
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 524.17 KB 40